Capítol El aprendizaje de la lengua o las lenguas de las sociedades de acogida
RESUM CAPíTOL

La manca de coneixements lingüístics ha demostrat ser una de les màximes limitacions per a la integració de la població immigrant. Sobre aquest tema, resulta bastant habitual que la majoria de les mares parlin amb els seus fills exclusivament en la llengua d'origen i que molts nens i nenes petits entrin a l'escola sense un mínim domini de la llengua del país d'acolliment. En aquest capítol es mostren alguns projectes d'intervenció i diverses propostes de canvis en les polítiques educatives l'objectiu de les quals és millorar les competències lingüístiques de l'alumnat immigrant.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Las actitudes de la sociedad de acogida, la normalización del emplazamiento escolar. Estrategias para trabajar en el aula. La identificación, el estudio y la valoración de experiencias.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La acogida del alumnado de incorporación tardía: orientaciones y propuestas
II Parte: Del aula de acogida a las clases ordinarias
III Parte: Descripción y análisis de experiencias