Capítol El aprendizaje en el aprendizaje servicio
RESUM CAPíTOL

L’aprenentatge és, tal com el seu nom indica, un dels elements clau en els projectes d’aprenentatge servei. En aquest marc, el capítol parteix d’una reflexió sobre el sentit dels aprenentatges en aquesta mena de projectes; repassa algunes de les seves principals aportacions pedagògiques; proposa una classificació de les competències transversals promogudes; presenta els diferents moments, espais i agents per aprendre, i aporta unes quantes pistes per a la seva introducció en les institucions educatives.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
L'aprenentatge servei és una metodologia que combina en una sola activitat l'aprenentatge de continguts, competències i valors amb la realització de tasques de servei a la comunitat. L'aprenentatge servei parteix de la idea que l'ajuda mútua és un mecanisme de progrés personal, econòmic i social millor que la persecució obsessiva del profit individual. A més a més de situar el lector en el que és l'aprenentatge servei, aquesta obra presenta diversos exemples, l'emmarca en el si de les principals tradicions de la pedagogia contemporània i aborda els elements que el caracteritzen: les necessitats que atén, la idea de servei que proposa i els aprenentatges que proporciona; així com les qüestions que han de tenir-se en compte quan es vol generalitzar l'aprenentatge servei en un territori.

Llibre disponible per capítols
INDICE