Capítol El aprendizaje en el aula como la construcción de significados y el cambio conceptual
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol recull un conjunt de treballs que investiguen la naturalesa de les concepcions dels alumnes i de l’aprenentatge entès com un canvi conceptual. En aquests treballs es presta una atenció especial a l’estructura de coneixements dels estudiants i a les transformacions que es produeixen en els alumnes com a resultat de la seva participació en activitats educatives escolars. Aquests treballs aborden l’aprenentatge com la construcció de representacions progressivament més complexes a partir dels coneixements que els alumnes manifesten, i estan estretament relacionats amb algunes explicacions sobre l’adquisició del coneixement escolar, com ara la teoria de l’aprenentatge verbal significatiu.   FORMATS DISPONIBLES
4.99 €