Capítol El aprendizaje inicial de la lengua y del conocimiento del medio en el aula
RESUM CAPíTOL

El nombre d'alumnes d'incorporació tardana va creixent de manera considerable i el que es presentava no fa molt com una situació puntual s'està configurant en l'actualitat com una situació normalitzada. En aquest capítol s'assenyalen els aspectes fonamentals que han de tenir-se en compte en els moments inicials de l'acolliment de l'alumnat immigrant, articulant-se una sèrie de valoracions i propostes relacionades amb l'aprenentatge inicial de la llengua i una proposta de continguts seleccionats per afavorir l'aprenentatge del coneixement del medi a l'aula d'acolliment, així com també de l'àrea de matemàtiques.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Las actitudes de la sociedad de acogida, la normalización del emplazamiento escolar. Estrategias para trabajar en el aula. La identificación, el estudio y la valoración de experiencias.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La acogida del alumnado de incorporación tardía: orientaciones y propuestas
II Parte: Del aula de acogida a las clases ordinarias
III Parte: Descripción y análisis de experiencias