Llibre El aprendizaje personalizado en las aulas inclusivas


FORMATS DISPONIBLES
21,50 €
20,43 €
15,10 €
14,35 €
Resum del llibre

Aquest llibre ofereix una mirada des de les últimes aportacions de la neurociència a l'educació, aclarint falsos mites i creences que fins al moment romanen bastant estesos en l'imaginari socioeducatiu i que fins i tot es troben presents en la formació que reben els docents.

Aporta orientacions perquè el professorat pugui comprendre millor com aprèn el cervell humà i, d'aquesta manera, contribuir al disseny d'un procés d'ensenyament i aprenentatge més personalitzat en els entorns educatius inclusius que respecti la manera d'aprendre de cada estudiant, entenent que tots som part de la diversitat i que les diferències humanes enriqueixen el context educatiu lluny de lastrar-lo o impossibilitar-lo.