Capítol El aprendizaje servicio en la pedagogía contemporánea
RESUM CAPíTOL

La intenció d’aquest capítol no és ocupar-se, en sentit estricte, de la història de l’aprenentatge servei, sinó comentar la gènesi d’aquestes pràctiques sense una ambició prioritàriament historiogràfica. S’hi identifiquen algunes fonts significatives en la formació i legitimació de la idea de vincular processos d’aprenentatge amb la realització de serveis a la comunitat. També es descriu com la gestació de l’aprenentatge servei requereix múltiples agents.FORMATS DISPONIBLES
3.43 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
L'/aprenentatge servei/ és una metodologia que combina en una sola activitat l'aprenentatge de continguts, competències i valors amb la realització de tasques de servei a la comunitat. L'aprenentatge servei parteix de la idea que l'ajuda mútua és un mecanisme de progrés personal, econòmic i social millor que la persecució obsessiva del profit individual. A més a més de situar el lector en el que és l'aprenentatge servei, aquesta obra presenta diversos exemples, l'emmarca en el si de les principals tradicions de la pedagogia contemporània i aborda els elements que el caracteritzen: les necessitats que atén, la idea de servei que proposa i els aprenentatges que proporciona; així com les qüestions que han de tenir-se en compte quan es vol generalitzar l'aprenentatge servei en un territori.

Llibre disponible per capítols
INDICE