Llibre El área de educación musical Propuestas para aplicar en el aula
COL·LECIONS: Graó Educación
EAN: 84-7827-155-4
AUTORS
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
17.20 €
12.10 €
Resum del llibre
Una de les condicions perquè l'aprenentatge d'una disciplina sigui significatiu és que la metodologia utilitzada sigui coherent i afí a la pròpia disciplina. La música, com cadascuna de les àrees del currículum, necessita ser tractada tenint en compte les seves peculiaritats (com a art, com a llenguatge, com a disciplina, com a àrea, etc.) ja que aquestes han d'estar presents a la planificació i en la pràctica educatives.
L'autor, des d'un enfocament constructivista, tracta en el present lliuro temes tan rellevants per a l'àrea com la instrumentalidad de la música, la programació (des del disseny curricular base i els projectes de centre fins a la programació d'aula i l'avaluació), l'organització dels continguts, l'atenció a la diversitat i el desenvolupament de les capacitats de l'alumnat, les característiques de la formació musical en les diferents etapes…, i tots contenen exemples per oferir una proposta oberta i flexible que parteixi de l'experiència musical de l'alumnat i que doni cabuda a les intencions educatives del professorat.