Capítol El arte como catalizador para el reenganche educativo de jóvenes en una escuela de segunda oportunidad en Portugal
RESUM CAPíTOL

En «L’art com a catalitzador per al reenganxament educatiu…» s’aposta per una educació basada en les arts com a espai propici per facilitar el reenganxament educatiu dels joves, en el marc d’una escola de segona oportunitat. Això implica recrear el paper dels joves i del professorat com a coconstructors de la dimensió relacional i com a investigadors de les seves pràctiques-condicions. A partir de diverses recerques prèvies, s’explora com l’aprenentatge amb les arts, dins d’un marc relacional i flexible, contribueix a l’exercici de la ciutadania educativa i la construcció dels joves com a subjectes posseïdors d’esperança, capaços d’afrontar els desafiaments presents i futurs.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Recull diversos estudis de cas que descriuen i analitzen les trajectòries resilients de joves en risc d'exclusió. La seva lectura servirà a formadors i famílies per comprendre millor els processos de resiliència educativa, el significat que té per als joves la vivència del fracàs i el paper clau que exerceixen els agents i programes formatius d'àmbit no formal en el seu trànsit cap a un major empoderament, com a antídot enfront del determinisme social.

La resiliència educativa és un camp d'estudi rellevant per  detectar febleses d'un sistema escolar poc inclusiu i revelar alternatives al seu funcionament. Desenvolupar la resiliència educativa des d'edats primerenques contribueix a apuntalar el futur de les persones.


Llibre disponible per capítols
INDICE