Capítol El arte del Renacimiento ayer, hoy y siempre
RESUM CAPíTOL

La Història de l’Art és una matèria fonamental per al coneixement de la història de la humanitat. Considerada una ciència, ha de descriure i classificar en el temps i en l’espai, i explicar i interpretar utilitzant el mètode científic, així com també aportar els coneixements necessaris per comprendre el llenguatge de les formes i del pensament visual, i contribuir a la sensibilitat. L’expressió artística converteix aquesta matèria en necessària per completar el coneixement i la formació integral de l’alumne, i com a exemple es presenta en aquest capítol el projecte relacionat amb l’art del Renaixement.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Investigació, innovació i, sobretot, una sèrie de bones pràctiques garantides gràcies a la seva aplicació real duta a terme les aules, basada en les experiències personals dels autors, en el seu coneixement dels alumnes i els centres, en les seves investigacions i innovacions, en el seu bon fer didàctic i pedagògic. Aquestes competències permeten iniciar tant el futur professor com el que està en exercici en pràctiques innovadores, donant-los la possibilitat de conèixer els continguts curriculars, i de planificar, desenvolupar i avaluar els processos educatius de les matèries pròpies de Dibuix: Arts plàstiques i visuals.

Enllaç als materials complementaris dels diferents capítols.


Llibre disponible per capítols
INDICE