Capítol El asesor psicopedagógico en los procesos de innovación docente asociados a la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación
RESUM CAPíTOL

Les tecnologies digitals de la informació i la comunicació (TIC) cada vegada estan tenint més presència en els centres de totes les etapes. Això comporta, necessàriament, un procés de presa de decisions relatiu a la manera d’utilitzar aquestes tecnologies en la pràctica docent, un àmbit en el qual els assessors psicopedagògics i els orientadors en particular tenen molt a dir. En aquest capítol es parla d’això, i també es proposen alguns usos de les TIC que es consideren d’especial interès en aquest sentit, així com alguns criteris de suport als processos de presa de decisió en els centres pel que fa a com es poden incorporar les TIC a les pràctiques docents. Al final del capítol s’inclouen activitats, fonts i recursos i referències bibliogràfiques que complementen la lectura.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aborda el paper de l’orientador en els processos d’innovació educativa. Els centres escolars són organitzacions dinàmiques, que necessiten reflexionar sobre els seus processos i anar introduint modificacions que en millorin el funcionament. Per tant, la innovació hauria de ser un element incorporat a la cultura de les institucions educatives. Com a assessors psicopedagògics, els orientadors desenvolupen un paper important en l’impuls d’aquests processos d’innovació i millora. En conseqüència, aquest llibre ofereix un conjunt de criteris i propostes que defineixen aquest paper, entre les quals es troben: el desenvolupament d’un ensenyament funcional i orientada a l’adquisició de competències, la millora de la convivència i el clima escolar, la transformació de les aules en espais d’aprenentatge cooperatiu, o la posada en marxa de processos de reflexió i millora a partir de l’avaluació de la qualitat de l’ensenyament als centres.


Llibre disponible per capítols
INDICE