Capítol El asesoramiento a la elaboración, el seguimiento y la mejora de proyectos curriculares de centro basados en competencias
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol presenta les idees bàsiques sobre com es pot ajudar un centre escolar a dissenyar, desenvolupar i avaluar el seu projecte curricular des de l’enfocament de les competències. Així doncs, es discuteix el sentit que pot tenir per als centres i els professors revisar i modificar la seva manera de programar i desenvolupar l’ensenyament adoptant com a eix el desenvolupament de competències, i es plantegen propostes específiques per abordar aquest procés de revisió gradualment i en col·laboració. També se subratlla com l’assumpció d’un ensenyament centrat en competències comporta, a més, canvis en el conjunt d’espais educatius del centre, així com en la connexió entre el centre i el seu entorn. Al final del capítol s’inclouen activitats, fonts i recursos i referències bibliogràfiques que complementen la lectura.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aborda el paper de l’orientador en els processos d’innovació educativa. Els centres escolars són organitzacions dinàmiques, que necessiten reflexionar sobre els seus processos i anar introduint modificacions que en millorin el funcionament. Per tant, la innovació hauria de ser un element incorporat a la cultura de les institucions educatives. Com a assessors psicopedagògics, els orientadors desenvolupen un paper important en l’impuls d’aquests processos d’innovació i millora. En conseqüència, aquest llibre ofereix un conjunt de criteris i propostes que defineixen aquest paper, entre les quals es troben: el desenvolupament d’un ensenyament funcional i orientada a l’adquisició de competències, la millora de la convivència i el clima escolar, la transformació de les aules en espais d’aprenentatge cooperatiu, o la posada en marxa de processos de reflexió i millora a partir de l’avaluació de la qualitat de l’ensenyament als centres.


Llibre disponible per capítols
INDICE