Capítol El asesoramiento a través de programas
RESUM CAPíTOL

La pràctica de l’assessorament psicopedagògic presenta múltiples facetes i permet establir diversos nivells i formes de col·laboració amb els centres educatius. En aquest capítol s’ofereix una aproximació a l’assessorament a través de programes com una manera específica —compatible amb d’altres— d’organitzar i exercir la funció assessora. S’intenta delimitar conceptualment, si és possible, aquest tipus de pràctica, les característiques que la configuren i les diferències amb altres modalitats d’intervenció. Es mostren diferents criteris i possibilitats per a la classificació de programes, i es comenten les diverses fases en què es desenvolupen per acabar analitzant els principals beneficis que aporta aquesta modalitat, així com els condicionants que la limiten.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El asesoramiento psicopedagógico
II Parte: Los escenarios educativos
III Parte: La práctica educativa
IV Parte: Los escenarios educativos específicos
V Parte: El alumnado con barreras a la comunicación y al aprendizaje