Capítol El asesoramiento en los procesos de evaluación interna de los centros
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’analitzen els processos d’avaluació externa i interna a partir dels quals un centre escolar podria plantejar un pla de millora, i es proposa el paper que l’orientador podria tenir com a assessor en aquests processos. Així, d’una banda s’apunta com els centres poden utilitzar i beneficiar-se dels resultats de les avaluacions externes a les quals l’alumnat es veu sotmès en diversos moments del seu recorregut escolar. A més a més, es planteja la necessitat d’una avaluació interna que s’emmarqui i ampliï aquests resultats. Al final del capítol s’inclouen activitats, fonts i recursos i referències bibliogràfiques que complementen la lectura.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aborda el paper de l’orientador en els processos d’innovació educativa. Els centres escolars són organitzacions dinàmiques, que necessiten reflexionar sobre els seus processos i anar introduint modificacions que en millorin el funcionament. Per tant, la innovació hauria de ser un element incorporat a la cultura de les institucions educatives. Com a assessors psicopedagògics, els orientadors desenvolupen un paper important en l’impuls d’aquests processos d’innovació i millora. En conseqüència, aquest llibre ofereix un conjunt de criteris i propostes que defineixen aquest paper, entre les quals es troben: el desenvolupament d’un ensenyament funcional i orientada a l’adquisició de competències, la millora de la convivència i el clima escolar, la transformació de les aules en espais d’aprenentatge cooperatiu, o la posada en marxa de processos de reflexió i millora a partir de l’avaluació de la qualitat de l’ensenyament als centres.


Llibre disponible per capítols
INDICE