Capítol El asesoramiento en momentos de cambio de ciclo y de etapas
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol se centra en els moments de l’assessorament psicopedagògic en què cristal·litza un canvi per a l’alumnat i les seves famílies. Es fa referència a l’entrada i sortida del sistema educatiu obligatori, així com a aquells períodes en què, fins i tot dins del mateix sistema, té lloc un canvi significatiu. En aquest sentit, es refereix a les transicions de les diferents etapes. Algunes també impliquen un canvi de centre, de manera que la incidència de l’assessorament com a element catalitzador i de planificació dins del sistema es considera un factor de qualitat educativa.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El asesoramiento psicopedagógico
II Parte: Los escenarios educativos
III Parte: La práctica educativa
IV Parte: Los escenarios educativos específicos
V Parte: El alumnado con barreras a la comunicación y al aprendizaje