Capítol El asesoramiento para el parendizaje cooperativo en la escuela
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol recull un conjunt de propostes al voltant dels processos de formació i assessorament per a la transformació i innovació a les aules i als centres a partir de l’aprenentatge cooperatiu. En aquest sentit, es presenten diversos programes dins del programa CA/AC de la Universitat de Vic, que gira a l’entorn de l’organització cooperativa de l’activitat de l’alumnat a l’aula i que proposa un seguit d’accions perquè el professorat ensenyi al seu alumnat a aprendre en equip a l’aula comuna. Al final del capítol s’inclouen activitats, fonts i recursos i referències bibliogràfiques que complementen la lectura.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aborda el paper de l’orientador en els processos d’innovació educativa. Els centres escolars són organitzacions dinàmiques, que necessiten reflexionar sobre els seus processos i anar introduint modificacions que en millorin el funcionament. Per tant, la innovació hauria de ser un element incorporat a la cultura de les institucions educatives. Com a assessors psicopedagògics, els orientadors desenvolupen un paper important en l’impuls d’aquests processos d’innovació i millora. En conseqüència, aquest llibre ofereix un conjunt de criteris i propostes que defineixen aquest paper, entre les quals es troben: el desenvolupament d’un ensenyament funcional i orientada a l’adquisició de competències, la millora de la convivència i el clima escolar, la transformació de les aules en espais d’aprenentatge cooperatiu, o la posada en marxa de processos de reflexió i millora a partir de l’avaluació de la qualitat de l’ensenyament als centres.


Llibre disponible per capítols
INDICE