Capítol El asesoramiento para la mejora de la conviencia y el clima de centro
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol pretén orientar en la construcció d’un projecte de convivència escolar, sabent que, com en qualsevol altre context, no hi ha una fórmula única. Des d’aquest punt de vista, s’aborda el significat de conceptes clau com la convivència, el clima o el conflicte, així com els diversos nivells d’actuació implicats en el procés i proposant instruments específics d’actuació pel que fa a diferents aspectes centrals en aquesta convivència. Al final del capítol s’inclouen activitats, fonts i recursos i referències bibliogràfiques que complementen la lectura.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aborda el paper de l’orientador en els processos d’innovació educativa. Els centres escolars són organitzacions dinàmiques, que necessiten reflexionar sobre els seus processos i anar introduint modificacions que en millorin el funcionament. Per tant, la innovació hauria de ser un element incorporat a la cultura de les institucions educatives. Com a assessors psicopedagògics, els orientadors desenvolupen un paper important en l’impuls d’aquests processos d’innovació i millora. En conseqüència, aquest llibre ofereix un conjunt de criteris i propostes que defineixen aquest paper, entre les quals es troben: el desenvolupament d’un ensenyament funcional i orientada a l’adquisició de competències, la millora de la convivència i el clima escolar, la transformació de les aules en espais d’aprenentatge cooperatiu, o la posada en marxa de processos de reflexió i millora a partir de l’avaluació de la qualitat de l’ensenyament als centres.


Llibre disponible per capítols
INDICE