Capítol El asesoramiento psicopedagógico
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es tracten les funcions del tipus d’assessorament psicopedagògic donat a l’escola Folch i Torres per millorar el model d’atenció a la diversitat que ofereix al seu alumnat, des d’una perspectiva institucional i sistemàtica, contemplant l’escola com un sistema complex i mirant de col·laborar-hi en els àmbits institucional i grupal. Així mateix, el capítol preveu els àmbits d’intervenció de l’assessorament i les actituds i estratègies aconsellables per dur a terme en aquest tipus d’assessorament psicopedagògic.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
A partir de la perspectiva sistèmica de la comunicació i les relacions, destaca i posa en relleu els aspectes emocionals, afectius i relacionals –sovint poc reconeguts– que influeixen, condicionen i en certs casos interfereixen en la millora i el canvi de l’alumne i de l’acció educativa. La perspectiva sistèmica, per la qual opta, assegura poder analitzar el centre globalment, tot dirigint la mirada tant a l’escola (institució), com a l’aula (lloc on es desenvolupen els processos d’ensenyament i aprenentatge), i als alumnes (en especial, aquells amb més dificultats). En conseqüència, s’indaga en el que pensen els mestres, els especialistes, l’equip directiu, els pares i els professionals externs al centre. Les seves veus, els seus dubtes i comentaris aporten autenticitat a aquest relat. En conjunt, l’obra aporta criteris, orientacions i un ventall molt ampli d’instruments (guions, qüestionaris, etc.) que d’una manera singular, valenta, innovadora i suggeridora aposta per la construcció d’escoles més compromeses a oferir a tot l’alumnat oportunitats per aprendre i desenvolupar-se com a persones.

Llibre disponible per capítols
INDICE