Capítol El aula de Música: espacios, organización y recursos
RESUM CAPíTOL

El bon desenvolupament d’una classe de música depèn, en bona mesura, d’una organització eficaç dels espais i recursos. Per això, en aquest capítol s’aporten idees per preveure les condicions físiques i materials que ha de reunir l’aula de música, considerada un espai polivalent que es pot transformar en funció dels requeriments de les diferents activitats suggerides en la programació.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
L’objectiu  és orientar els docents de Música de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat sobre el que suposa ensenyar música «musicalment». Difereix, per tant, dels manuals de didàctica de la Música convencionals, ja que aquest llibre orienta el lector no només sobre quins poden ser els mètodes i les estratègies més adients per a l’ensenyament, sinó també respecte a qüestions com ara per què ensenyar música, què ensenyar, què s’ensenya i s’aprèn dins i fora de l’aula, o a qui s’ensenya. 

Enllaç al material complementari.

Llibre disponible per capítols
INDICE