Capítol El aumento del imput lingüístico en la comunicación aumentaviva y alternativa
RESUM CAPíTOL

L'estratègia del modelatge dels símbols de comunicació augmentativa i alternativa (CAA) és una estratègia d'intervenció que està basada en l'evidència científica. De l'examen de la recerca es desprèn la necessitat d'instruir els companys de comunicació dels nens i les nenes que necessiten la CAA, mentre són els seus interlocutors freqüents, perquè aprenguin a donar models d'ús del llenguatge alternatiu. Quan l'alumnat està exposat a models freqüents de l'ús correcte dels símbols es veu afavorit l'aprenentatge dels diferents aspectes implicats en el desenvolupament de la competència lingüística –la comprensió del significat i l'ús dels símbols amb diferents intencions comunicatives– la qual cosa repercutirà en la competència comunicativa global dels alumnes.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre
Aquest llibre recull diverses experiències de recerca del camp de les pedagogies inclusives, d'una banda, i de la comunicació augmentativa i alternativa i les TIC com a mètode d'intervenció, d’una altra. Els diversos autors aporten la seva frescor i el seu coneixement científic en el camp de la recerca que ens ocupa a través de treballs nous i inèdits orientats a cobrir les necessitats de la població amb dificultats en l'expressió i la comunicació proporcionant vies d'anàlisi i propostes de millora en la intervenció educativa amb la intenció d'una inclusió socioeducativa real.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Pedagogías inclusivas: la comunicación aumentativa y alternativa
Parte II: La comunicación aumentativa y alternativa y las TIC como método de intervención: experienc