Article El canvi de la funció dels IES. Implicacions per a la seva gestió.
AUTORS
Graells, Ramon / Tomas Folch, Marina / Castro Ceacero, Diego / Mas Faz, Antoni / Sanjuan González, Carme
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1.49 €