Capítol El centro como escenario educativo
RESUM CAPíTOL

La intervenció de l’assessor sempre es duu a terme en el context d’una institució. L’anàlisi de les seves propietats organitzatives i de la seva influència sobre el comportament dels diferents membres permet descobrir el conjunt de factors facilitadors o obstaculitzadors del canvi pretès i comprendre els aspectes estructurals i dinàmics de la institució, tant en la seva dimensió interna com en la seva projecció i relacions externes. Aquest capítol parla sobre la naturalesa i sentit de les organitzacions, la identificació de la tipologia dels canvis desitjables i la selecció d’estratègies adequades d’intervenció. També proporciona pistes sobre la possible intervenció dels assessors com a gestors del canvi i com a promotors de la gestió de processos i del coneixement.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El asesoramiento psicopedagógico
II Parte: Los escenarios educativos
III Parte: La práctica educativa
IV Parte: Los escenarios educativos específicos
V Parte: El alumnado con barreras a la comunicación y al aprendizaje