Capítol El centro educativo como ámbito de intervención
RESUM CAPíTOL

El centre educatiu és un sistema complex, ja que està format per altres subsistemes que es relacionen al seu interior i entre si. En aquest capítol es tracten alguns aspectes bàsics que s’han de conèixer per col·laborar com a orientador en un centre educatiu. Així mateix, es proposen aspectes que cal tenir en compte a l’hora de col·laborar amb el centre educatiu, com ara la seva cultura, organització, funcionament, aspectes relacionals i/o comunicatius. Per il·lustrar més bé les idees del capítol, s’analitza el cas d’un alumne i es detalla el paper i posició de l’orientador al centre educatiu.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En aquets volum es caracteritza el model educatiu, una perspectiva que ha estat adoptada per les successives lleis educatives en el nostre país. En aquest llibre, el lector trobarà els supòsits bàsics d’aquest model juntament amb els aspectes constitutius de la tasca assessora, entre els quals cal esmentar: la col•laboració orientador/docents, les seves dificultats i les maneres d’abordar-les; la dimensió institucional de l’orientació; l’assessorament a les famílies; les característiques i les estratègies d’avaluació psicopedagògica; la funció de l’orientador; el treball intersectorial amb professionals de l’àmbit de l’educació i d’altres àmbits; la intervenció en moments de transició entre etapes; i les característiques específiques de l’orientació a l’etapa d’educació infantil.

Llibre disponible per capítols
INDICE