Article El clima d'aula.
RESUM ARTICLE

Per aconseguir un bon clima d'aula i dissenyar estratègies d'intervenció, hem de partir d'una perspectiva integradora i complexa que tingui presents els processos de socialització i d'aprenentatge i les diferents variables que intervenen en aquests processos. Hem de partir d'una visió multidimensional, tant dels individus i els sistemes que hi intervenen i de les relacions que estableixen, com de les conductes, els comportaments i les actituds que manifesten.

AUTORS
Gil Bayo, Rosa / Rubio Vázquez, M. Dolors
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1.49 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
OPINIÓ
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS
GUIX DOS
RECULL