Article El comentari de textos orals.
RESUM ARTICLE

Fem referència a la utilitat del comentari de textos orals per afavorir les habilitats d'escoltar i parlar, i es presenta com a proposta didàctica el comentari d'una tertúlia radiofònica. Els objectius que es prioritzen són el de saber distingir entre fets narrats i fets qualificats o interpretats, i el de saber identificar les fórmules que utilitzen els participants per prendre la paraula i per matisar o contraargumentar les opinions dels interlocutors amb l'ús de fórmules de cortesia.FORMATS DISPONIBLES
1,99 €