Article El compromís entre les parts. Instrument essencial de l'acció educativa.
RESUM ARTICLE

L'IES Miquel Tarradell està emplaçat al districte de Ciutat Vella. Ocupa la secció ½nens+ de l'antiga escola Milà i Fontanals que dirigí Rosa Sensat i que en els darrers anys s'ha adequat al context que l'envolta: nois i noies arribats del Marroc, de Santo Domingo, del Pakistan, de Filipines..., i també de Catalunya, que ocupen les seves aules i que confereixen un caràcter propi a l'acte d'educar. El context concret que dóna lloc a aquest article és l'aula flexible. Una UAC (unitat d'adaptació curricular) adequada, com totes, a les característiques del centre.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
ES PARLA DE...
MONOGRÀFIC: El contracte didàctic
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: 25 anys de Guix. Història de l'educació
GUIX DOS
RECULL