Capítol El compromiso individual con la lectura es un factor clave de la competencia lectora
RESUM CAPíTOL

Al PISA 2009 se subratlla la importància del compromís individual com un dels factors que intervenen en la comprensió lectora, però què vol dir «comprometre’s amb la lectura»? Quin és el paper de la motivació en la comprensió lectora? Quins són els motius per llegir en contextos de formació? En aquest capítol es respon a aquests i altres interrogants al voltant de la formació del lector literari i el foment de la lectura en l’àmbit escolar, dedicant una atenció especial a l’important paper de la biblioteca escolar.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €