Capítol El conflicto cultural y religioso. Aproximación etiológica
RESUM CAPíTOL

Després de delimitar els conceptes bàsics de cultura, religió i conflicte, aquest capítol se centra en els factors que hi ha a l’origen de les situacions de confrontació amb components culturals i religiosos, agrupats en diferents nivells d’anàlisi. És a dir, s’analitza l’etiologia del conflicte, associada, en certs espais i temps, a la diversitat cultural i religiosa. Així mateix, es presenta l’educació com a escenari d’aproximació entre diferents sistemes de creences, situant-la en l’horitzó de la prevenció i superació de l’aparent xoc cultural i religiós, a través del diàleg interreligiós.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Visió de conjunt de les dimensions, condicionants i implicacions de la diversitat religiosa per als centres i els programes educatius, que ofereix una aportació significativa en diferents àmbits: en estrats d'exercici politicoeducatiu, donant suport al disseny d'espais educatius interreligiosos en societats de composició identitària heterogènia; en el nivell de l'acció educativa, contribuint a la reelaboració del pensament pràctic a partir de directrius teoricopedagògiques, organitzatives i curriculars associades a la construcció de l'escola interreligiosa; i en els estaments d'investigació educativa, subministrant consistència a les teories que fonamenten l'actuació educativa en entorns de diversitat religiosa.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La construcción sociopedagógica del diálogo interreligioso
II Parte: Organización, currículo y agentes en la escuela multirreligiosa