Capítol El conocimiento científico del pasado debe basarse en la utilización de fuentes sometidas a un juicio crítico
RESUM CAPíTOL

Qualsevol informació elaborada per humans ha de ser sotmesa a crítica. Hem de considerar-la amb reserves i comprovar si la seva informació és fiable. Partint d’aquesta idea, el capítol vol respondre a l’interrogant següent: Com podem saber si les fonts històriques informen de manera veraç sobre el passat?FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Pretén potenciar un saber instrumental que permeti superar les visions ideologistes i doctrinàries que sovint, és a dir quasi sempre, han tipificat la presència de la història a les aules. Enfront de la història adoctrinadora basada en relats no demostrats que només pot afrontar-se, per part dels alumnes, sobre la base de la memorització acrítica, els autors presenten una proposta sense complexos que posa l’èmfasi en l’ensenyament del mètode. De manera sistemàtica es planteja la importància del concepte temps i com mesurar-lo i posteriorment es planteja una didàctica de coneixement del passat basada en la interpretació i judici crític de les fonts. Res millor que el mètode científic per estimular actituds crítiques fonamentades en la raó.

Llibre disponible per capítols
INDICE