Capítol El conocimiento de las convenciones temporales es esencial para concebir el tiempo
RESUM CAPíTOL

Com podem ensenyar i aprendre a orientar-nos en el temps? Com podem situar en el temps coses, accions i fenòmens? Amb l’objectiu de valorar la necessitat de comprendre el temps, navegar en el temps i en l’espai, aquest capítol aborda la resposta a aquests interrogants, així com la seva relació amb els conceptes i processos de reversibilitat, simultaneïtat, continuïtat i canvi.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Pretén potenciar un saber instrumental que permeti superar les visions ideologistes i doctrinàries que sovint, és a dir quasi sempre, han tipificat la presència de la història a les aules. Enfront de la història adoctrinadora basada en relats no demostrats que només pot afrontar-se, per part dels alumnes, sobre la base de la memorització acrítica, els autors presenten una proposta sense complexos que posa l’èmfasi en l’ensenyament del mètode. De manera sistemàtica es planteja la importància del concepte temps i com mesurar-lo i posteriorment es planteja una didàctica de coneixement del passat basada en la interpretació i judici crític de les fonts. Res millor que el mètode científic per estimular actituds crítiques fonamentades en la raó.

Llibre disponible per capítols
INDICE