Capítol El conocimiento de todos y cada uno de los alumnos es imprescindible para el trabajo del autor
RESUM CAPíTOL

Cadascun dels nostres alumnes té unes característiques individuals que necessitem conèixer per poder acomplir les nostres funcions com a tutors. El coneixement d’aquestes característiques ens permetrà millorar la marxa de l’alumne i del grup en el seu conjunt. Aquest capítol se centra en com s’ha de recollir aquesta informació i com s’ha d’utilitzar i transmetre, i també inclou exemples pràctics sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Desenvolupa amb detall els diferents àmbits en què es desplega l’acció tutorial i presenta la tutoria com un recurs de qualitat per a l’educació, que contribueix de manera decisiva al bon desenvolupament del procés formatiu dels alumnes, contemplant d’una manera global i integrada els diferents aspectes (personals, socials, acadèmics) que en conformen l’evolució i també els diferents contextos en què es desenvolupen i que hi influeixen (escolars, familiars, socials).

Llibre disponible per capítols
INDICE