Capítol El conocimiento sobre la lengua en el Decreto de Enseñanzas Mínimas de 2007. Una revisión crítica
RESUM CAPíTOL

El decret d’ensenyaments mínims d’educació de 2007 estableix els continguts de l’educació obligatòria per a tot el territori de l’Estat espanyol. En la matèria de llengua castellana i literatura proclama, tant per a l’etapa de primària com per a la de secundària obligatòria, el seu objectiu de desenvolupament de la competència comunicativa. Al llarg d’aquest capítol s’analitza l’orientació, el paper i el contingut que s’atribueix als coneixements lingüístics en el decret d’ensenyaments mínims del MEC (DEM-MEC), document que guiarà la reflexió sobre la llengua en l’ensenyament secundari obligatori en el pròxim període.  FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Llibre que aborda alguns dels àmbits centrals de l'educació lingüística a secundària: la gramàtica com a contingut necessari per aconseguir les competències comunicatives i lingüístiques; el currículum vigent, que fixa i orienta el tipus d'educació lingüística que s'espera que es doni en els centres educatius; el plurilingüisme escolar present als currículums, que posa els centres en la situació d'haver d'ensenyar simultàniament diferents llengües a uns mateixos alumnes; i els llibres de text, en tant que instruments mediadors entre l'alumne que aprèn i l'objecte d'aprenentatge.

Llibre disponible per capítols
INDICE