Capítol El constructivisme en la educación infantil: Ausubel, Bruner, Vigotsky
RESUM CAPíTOL

El constructivisme és un dels enfocaments que ha tingut i continua tenint més repercussions en l’aprenentatge escolar en tots els nivells educatius. El supòsit general en què es fonamenta és que “el coneixement no es descobreix sinó que es construeix”. Sota aquesta premissa comuna, tanmateix, es bifurquen les teories i els autors que defensen aquest enfocament, partint de diversos principis explicatius que els situen en posicions diferents. En aquest capítol incidim en tres de les figures més destacables del constructivisme: Ausubel, Bruner i Vigotski.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
Aquest llibre és un compendi dels pedagogs, les corrents pedagògiques i psicològiques, les institucions i les pràctiques més rellevants en educació infantil al llarg dels segles XIX i XX, és a dir, des de que apareix a la gènesi dels sistemes educatius fins als nostres dies. Se centra a l'Estat espanyol però ofereix una important panoràmica de la diversitat de models actuals d'educació infantil a Europa. Punt de referència i consulta, aquest manual pot resultar imprescindible per a tots els que, des de diferents perspectives s'acostin a l'educació infantil, ja siguin mestres, formadors, professors universitaris o els seus mateixos estudiants. Hi trobaran algunes de les claus que permetin interpretar el sentit i el valor d'aquest nivell educatiu.

Llibre disponible per capítols
INDICE