Capítol El constructivismo como marco explicativo de los procesos de construcción del conocimiento. Exploración de algunos principios básicos
RESUM CAPíTOL

Què s’entén per constructivisme? En aquest capítol es planteja la recerca dels elements que poden servir per definir un nucli teòric fonamental i comú a les diferents perspectives considerades constructivistes. Amb aquest objectiu, s’ha buscat el que tenen de comú els diferents plantejaments considerats constructivistes segons la literatura científica, mirant de deixar transitòriament de banda les diferències conceptuals, per tal d’intentar descriure un conjunt de trets i fonaments generals que permetin referir-se a un enfocament diferenciat d’altres posicions presents en la psicologia, com l’ambientalisme o el racionalisme.  FORMATS DISPONIBLES
4.99 €