Capítol El control de calidad
RESUM CAPíTOL

El control de qualitat ha de ser present durant el procés productiu, l’edició i el desenvolupament del curs, i ha de concloure amb una avaluació de l’entorn i els materials formatius abans de posar-los a disposició de l’alumnat. Aquest capítol ofereix els passos i les pautes que cal seguir per controlar la qualitat dels materials formatius generats, així com la realització d’una prova de funcionament final sobre la totalitat del contingut, en l’entorn d’ús definitiu i simulant les condicions d’accés de l’alumnat destinatari.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €