Capítol El cucrrículo inclusivo y competencial al servicio de la conviencia intercultural e interreligiosa
RESUM CAPíTOL

Les qüestions ideològiques s’enfronten a gran part de la societat, que s’identifica amb un posicionament determinat en funció de les seves creences, filiació política o visió educativa. Així mateix, aquestes qüestions es veuen reflectides en un currículum que no és neutre, i que condiciona l’educació rebuda per les noves generacions. Aquest capítol presenta el currículum inclusiu i competencial com una proposta adequada per fer factible la convivència intercultural i interreligiosa, un model que encara no s’ha refermat en el context del sistema educatiu espanyol.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Visió de conjunt de les dimensions, condicionants i implicacions de la diversitat religiosa per als centres i els programes educatius, que ofereix una aportació significativa en diferents àmbits: en estrats d'exercici politicoeducatiu, donant suport al disseny d'espais educatius interreligiosos en societats de composició identitària heterogènia; en el nivell de l'acció educativa, contribuint a la reelaboració del pensament pràctic a partir de directrius teoricopedagògiques, organitzatives i curriculars associades a la construcció de l'escola interreligiosa; i en els estaments d'investigació educativa, subministrant consistència a les teories que fonamenten l'actuació educativa en entorns de diversitat religiosa.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La construcción sociopedagógica del diálogo interreligioso
II Parte: Organización, currículo y agentes en la escuela multirreligiosa