Capítol El cuidado ético como camino hacia el ser
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es planteja una perspectiva pedagògica en què és de crucial importància l’establiment de temps i espais per treballar la interioritat des de la cura d’un mateix fins a la cura dels altres, és a dir, el que s’ha anomenat cura ètica. S’hi fa una profunda reflexió sobre la necessitat de potenciar la cultura del ser en lloc de la del tenir, de manera que es generen iniciatives que s’endinsen en els terrenys de la interioritat.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Aquest llibre ofereix un ventall de mirades sobre la importància de l’aprenentatge bàsic de l’aprendre a ser que s’hauria de donar a l’escola. És una invitació a la reflexió i a l’acció que mostra aportacions científiques i acadèmiques, des de l’ètica, la filosofia i la neurociència que posen de manifest l’atenció necessària al desenvolupament de la dimensió emocional, psicològica i espiritual del mateix ser. Al mateix temps es presenten pràctiques en contextos educatius diversos que promouen la cura de l’interior, des de la vessant anímica, espiritual i emocional. Ensenyar aquests aprenentatges forma part del repte dels professionals de l’educació en una societat accelerada i escindida.


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte
II Parte