Capítol El currículo de aula de Dibujo artístico en el bachillerato
RESUM CAPíTOL

Els ensenyaments artístics tenen com a finalitat dotar l’alumnat dels fonaments del llenguatge plàstic necessaris per representar objectes, personatges o formes i expressar idees, pensaments o sentiments. Entre els ensenyaments artístics hi ha el dibuix artístic, matèria en la qual se centra aquest capítol, on es reflexiona sobre les seves característiques i els problemes d’ensenyament i aprenentatge que es poden presentar a l’aula. Finalment, s’analitza el currículum de dibuix artístic i es planteja un possible disseny de programació didàctica.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Les reflexions i l’anàlisi que s’ofereixen mostren tant els aspectes conceptuals com pràctics que es necessiten per a l’elaboració dels materials i la seva aplicació en situacions d’aprenentatge. Es tracta de la selecció, l’ordenació i la codificació del coneixement i la seva avaluació, és a dir, els desenvolupaments teoricopràctics de l’ensenyament i l’aprenentatge de les arts plàstiques i visuals, els seus contextos i els seus entorns d’ús, juntament amb els coneixements dels processos creatius dels estudiants, les seves característiques i els seus ritmes d’aprenentatge.

Llibre disponible per capítols
INDICE