Capítol El currículo de Biología en el bachillerato
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es pretén facilitar la lectura del decret que estableix l’estructura del batxillerat i els seus ensenyaments mínims, centrant-nos en les característiques generals del currículum, en els diversos apartats i en algunes activitats per a l’aprenentatge de diferents continguts, per tal de recollir els elements característics en què s’ha de basar la programació. Així mateix, es fan uns quants suggeriments per a la realització d’activitats de diversos àmbits d’estudi de les dues assignatures de biologia en els cursos de batxillerat.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
La professió docent exigeix una dedicació constant a l’estudi i l’actualització dels coneixements. Per a un bon professor de ciències és imprescindible estar al corrent de les noves interpretacions i les troballes sobre la realitat material que produeix la ciència, uns sabers que han d’incorporar-se al discurs de l’aula. En aquest llibre s’inclou, per tant, un conjunt de complements de formació sobre Biologia i Geologia que resulten necessaris per a l’ensenyament d’aquestes matèries a l’educació secundària. Els continguts tractats en aquest volum es completen amb els plantejaments didàctics i les bases requerides per desenvolupar una docència de qualitat, que aporten el segon i el tercer volum d’aquesta trilogia.

Llibre disponible per capítols
INDICE