Capítol El currículo de Matemáticas en la educación obligatoria y el bachillerato
RESUM CAPíTOL

El marc curricular previ, és a dir, el conjunt d’informació de què parteixen els docents a l’hora de planificar la seva feina, consta de dues parts: una de normativa i una altra de prospositiva. Aquest capítol té per objectiu oferir una visió ràpida i sintètica del currículum de matemàtiques a l’educació secundària obligatòria (ESO) tal com el rep un docent abans de començar-hi a treballar, estudiant profundament la part normativa i, per tant, analitzant els documents oficials.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
El llibre ha de servir de base per reconstruir de manera activa i significativa els continguts matemàtics que s’imparteixen en els currículums de les etapes corresponents. La competència docent es basa, entre altres qüestions, en un coneixement ben fonamentat dels continguts que s’han de treballar a l’aula. Les activitats que s’incorporen també tenen la finalitat de col·laborar en la construcció d’aquell coneixement que considerem fonamental per al desenvolupament professional.

Llibre disponible per capítols
INDICE