Capítol El currículo de Música en secundaria
RESUM CAPíTOL

Quin ha estat el recorregut fins a arribar a l’actual currículum de la Llei orgànica d’educació (LOE)? Aquest capítol mira de respondre a aquesta i a altres preguntes relacionades amb el currículum de música a l’educació secundària obligatòria (ESO), entès com el marc de referència a partir del qual es dissenyen els processos d’ensenyament i aprenentatge. D’aquesta manera, s’analitzen i interpreten els principals elements del currículum de música, per tal de dur a terme un adequat disseny, planificació i posada en pràctica dels recursos necessaris per a l’ensenyament musical.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Ofereix un panorama general d’algunes de les qüestions i els problemes que afecten actualment a l’ensenyament de la Música a l’educació secundària obligatòria i el batxillerat. El seu objectiu és oferir un marc teòric a partir del qual els professors i les professores de Música poden examinar críticament tant les seves pròpies idees com les de diferents autors respecte a l’educació musical en aquestes etapes educatives. Aquest volum es complementa amb altres dos que componen l’obra –Didáctica de la Música y Música. Investigación, innovación y buenas prácticas— i conformen una unitat en la qual teoria i pràctica es conjuguen equilibradament.

Llibre disponible per capítols
INDICE