Capítol El currículo en la educación secundaria
RESUM CAPíTOL

El punt de partida d’aquest capítol són els principis i compromisos de la Llei orgànica d’educació (LOE). A partir d’aquesta anàlisi, l’autor aprofundeix en el currículum de l’educació secundària obligatòria i de batxillerat des de la seva estructura i organització, i ofereix una valoració crítica del model curricular basat en competències, des del punt de vista pedagògic i didàctic. El capítol finalitza amb un apartat d’activitats i fonts documentals i recursos.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aquest llibre pretén reflexionar sobre el procés d’ensenyar i aprendre en el context de l’educació secundària per millorar-la. Les noves formes i els nous processos d’ensenyar i aprendre obliguen a repensar les funcions de la professió educativa i a desenvolupar una major capacitat de relació, de comunicació, de col·laboració, se saber gestionar les emocions i actituds, de compartir la problemàtica educativa. Hem d’augmentar la comunicació entre els professionals, la cooperació amb l’alumnat, el tractament dels conflictes, de la diversitat, de la democràcia, i incrementar la consciència que ensenyar i aprendre és complex i que s’ha de treballar en un projecte educatiu.


Llibre disponible per capítols
INDICE