Capítol El currículo oficial de Lengua y Literatura en la educación secundaria
RESUM CAPíTOL

El futur docent ha de conèixer el currículum oficial de llengua i literatura a l’educació secundària obligatòria i al batxillerat, és a dir, els documents que prescriuen i alhora orienten l’ensenyament d’aquestes matèries. A continuació es discuteixen cadascun d’ells per reflexionar críticament sobre el paper dels diferents factors i els processos que intervenen en el procés d’instrucció, des del nivell màxim de prescripció que representen els currículums fins a l’aula. Així mateix, el capítol ofereix algunes activitats que complementen el treball amb els continguts que s’han vist.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aquest volum tracta del llenguatge i de la llengua en les seves vessants d’instrument per a la comunicació humana i de mitjà de pensament, i pretén contribuir a establir els fonaments per a un ensenyament lingüístic que presenta avui una gran complexitat i alts nivells d’exigència. S’hi discuteixen assumptes centrals de la sociolingüística, de la psicolingüística, dels estudis del discurs i de la llengua, de la literatura i de la imatge, del plurilingüisme i de les prescripcions curriculars per a l’ensenyament lingüístic a l’educació secundària.


Llibre disponible per capítols
INDICE