Capítol El currículum para todas las personas
RESUM CAPíTOL

El disseny i la planificació curricular es conforma com un factor clau en l'assoliment de l'educació inclusiva. Un disseny curricular flexible s'ha d'adaptar als estils d'aprenentatge de l'alumnat, el seu ritme d'aprenentatge i els seus interessos. Per això, és necessari que el professorat desenvolupi estratègies pedagògiques que considerin les característiques de cada estudiant. Tenint en compte tot el que s'ha dit anteriorment, l'atenció educativa es basarà en estratègies afavoridores de la inclusió, com ara l'avaluació formativa, l'avaluació ecològica, els suports curriculars (és a dir, adaptacions i modificacions: tot això a l'empara del Disseny Universal per a l'Aprenentatge), l'organització dels espais i els temps, així com la diversificació dels procediments i instruments d'avaluació. D'aquesta manera, les metodologies més convenients seran aquelles basades en el descobriment i en el paper actiu de l'alumnat, com ara l'aprenentatge basat en projectes i l'aprenentatge cooperatiu, així com l'avaluació  per a l'aprenentatge. Idees que sorgeixen de la discussió combinada entre les dades del qüestionari i les dades recollides en els grups de discussió.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

La resposta educativa a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associada a discapacitat està generant un ampli debat social, alimentat per les diferents visions que sobre la pròpia forma de resposta assumeixen els participants del debat, idees que no sempre coincideixen amb la dels autèntics protagonistes de la situació: persones amb discapacitat, famílies i professorat expert en el tema.

Aquest llibre, fruit d'una recerca, recull dades que ofereixen informació sobre l'estat actual d'aquesta resposta, així com una discussió profunda sobre elles.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Metodología del proyecto
Parte II: Análisis de datos
Parte III: Discusión de los resultados