Capítol El DAVOPSI como instrumento de formación
RESUM CAPíTOL

La utilització del DAVOPSI com a instrument de formació es va proposar durant el curs 2005-2006 als mestres i les mestres de les escoles infantils públiques i concertades de la Ligúria en l'àmbit del «Projecte regional de recerca i formació dirigit a la concreció de les competències professionals en nom de l'avaluació i de l'organització pedagògica de l'escola infantil». El projecte, que preveia les diferents possibilitats d'ús de l'instrument, proposava únicament un recorregut reflexiu (no avaluatiu) als mestres i les mestres que en els anys precedents no haguessin participat en cursos de formació sobre l'organització pedagògica del context escolar. Aquest capítol recull les diferents etapes del recorregut d'aquesta experiència i mostra com es va realitzar el projecte en els diferents grups.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
Les autores d'aquest llibre proposen que s'han de tenir molt en compte tres aspectes fonamentals del context educatiu: l'organització i el fluir dels temps, la disposició dels espais i els diferents tipus d'agrupaments que es realitzen a les escoles infantils com a elements que condicionen, afavoreixen o dificulten el desenvolupament i l'aprenentatge dels nens i les nenes de l'escola infantil. En aquest sentit, el DAVOPSI (Dispositiu d'Anàlisi i Valoració de l'Organització Pedagògica de l'Escola Infantil), s'erigeix com un instrument de gran utilitat per a l'avaluació i la reflexió col·lectiva.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Los referentes
II Parte: El instrumento
III Parte: Las experiencias