Article El debate crítico Un recurso de construcción del conocimiento en el aula
RESUM ARTICLE

Possibilitar que els estudiants desenvolupin el pensament criticoreflexiu i la construcció del coneixement ha generat, actualment, un interès creixent entre el professorat. En aquest article, hi oferim reflexions i suggeriments per plantejar el debat crític a l’aula, tenint en compte que el debat com a gènere activa un bon grapat de competències entre els estudiants. Postulem que, en primer lloc, els aspectes vinculats al coneixement del tema i a la valoració crítica de la qualitat dels arguments són indissociables a l’ensenyament i a l’aprenentatge de l’argumentació en contextos educatius; en segon lloc, promoure l’argumentació a l’aula hauria de ser una tasca central del docent en qualsevol àrea del coneixement.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €