Capítol El deporte y la actividad física como herramientas para el desarrollo psicológico y social en la infancia y en la adolescencia
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol presenta una introducció teòrica sobre els beneficis psicològics i socials que la pràctica de l’esport i l’activitat física poden reportar. Així doncs, es fa una revisió de les investigacions principals que han tractat aquests temes, tant fora de les nostres fronteres com a casa nostra. Aquesta introducció justifica la necessitat d’elaborar programes d’intervenció com el que es recull al llibre.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Tándem

Resum del llibre
L’aplicació del Programa de Responsabilitat Personal i Social en diversos centres educatius del nostre país ha permès, com ja ho està fent amb èxit en el context americà des de fa més de trenta anys, mostrar la seva efectivitat entre els nostres escolars, proporcionant una guia concreta d’actuació, aportant exemples d’unitats didàctiques i tècniques de treball que poden resultar d’especial utilitat a tots aquells que desitgin donar un tomb a l’educació i que pretenguin col·laborar en la solució d’alguns problemes que actualment ens planteja la societat.

Llibre disponible per capítols
INDICE