Capítol El derecho a jugar
RESUM CAPíTOL

L’article 31 de la Convenció dels Drets del Nen (CDN) recull explícitament que «els estats part reconeixen el dret del nen al descans i a l’esbarjo, al joc i a les activitats recreatives pròpies de la seva edat i a participar lliurement en la vida cultural i artística». Aquest capítol evidencia el desinterès internacional en el compliment d’aquest article, analitzant l’impacte, a partir de l’entrada en vigor de l’Observació general núm. 17, del reconeixement del dret del nen al joc, per ampliar la responsabilitat dels estats part en el seu compliment.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Micro-macro Referencias

Resum del llibre

Cal avançar en polítiques d'infància que contemplin el joc de nens, nenes i adolescents com un element imprescindible per al seu desenvolupament personal i social. Amb la mirada posada en aquest compromís, el llibre presenta un sistema de 24 indicadors amb una mateixa estructura de procés i resultat (SIDERJU),  dirigits a tres àmbits concrets: el familiar, el social i l'escolar, que permeten mesurar l'avaluació del seu compliment.


Llibre disponible per capítols
INDICE