Article El desenvolupament oral a l’aula de preescolar
RESUM ARTICLE

En el present article s’hi exposa el resultat d’una investigació sobre el desenvolupament oral a preescolar a partir d’una estratègia de joc i la seva convergència en la reflexió pedagògica. La interacció dialògica és la base conceptual de l’estudi. S’hi identifiquen les interaccions comunicatives entre infant i infant i entre infant i docent, com també els suports pedagògics per afavorir el desenvolupament del llenguatge oral a l’aula.

AUTORS
Sánchez García, Adriana Lucía / Álvarez García, Sonia / Rueda Quintana, Luisa Fernanda / Quinguirejo, Sandra Patricia / Cruz Arias, María del Pilar / Ruiz Garzón, Martha Yaneth
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Editorial
Monografia: Lengua del alumnado, lengua de la escuela
Actualització i reflexió
Intercanvi
EVIDÈNCIES
Idees pràctiques
Informacions