Article El diàleg a l'aula des de la perspectiva sociocultural
RESUM ARTICLE

En aquest article, hi explorem els trets generals de dues nocions desenvolupades pels estudis socioculturals interessats en la interacció a l'aula: la «bastida» i la «parla exploratòria». Abans d'abordar-les, presentem els plantejaments de partida d'aquests estudis sobre la institució escolar i el potencial que la interacció té per a l'aprenentatge.

AUTORS
Fontich Vicens, Xavier
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1.98 €