Capítol El diálogo con las familias aporta nuevos puntos de vista y genera lazos de convivencia
RESUM CAPíTOL

La família ha de ser copartícip de les normes bàsiques de la convivència en el centre escolar, i l’escola ha de saber quina orientació educativa i quin sistema disciplinari segueixen els pares i les mares en la vida familiar. Els docents han de ser conscients, per tant, de la importància que té la continuïtat de la seva tasca educativa a les llars per poder gestionar, conjuntament, la disciplina als centres escolars a través de l’elaboració i modificació consensuada de les normes de convivència.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Parla de la disciplina com a part de la convivència escolar i reflexiona sobre la necessitat d’una actitud positiva i constructiva per part del professorat per afrontar les tasques professionals que es relacionen amb les normes, les convencions i la convivència diària als centres, en la recerca d’una educació millor per a la ciutadania que aconsegueixi desenvolupar en els escolars la competència social necessària per gestionar la seva pròpia vida, en solidaritat amb els altres. El llibre presenta una estructura clara que ajuda a entendre cadascuna de les idees que es plantegen amb la intenció de demostrar la importància de la innovació i el canvi per a la millora de la capacitació docent. 

Llibre disponible per capítols
INDICE